JOAN ORDIÑANA

Titulat Superior en la especialitat de Trompa pel Conservatori Superior "Salvador Seguí"
Membre titular de l'OSR de 2010 a 2012
Membre titular de la Banda Federal de la Comunitat Valenciana de 2010 a 2012
Membre titular de la JOSC de 2011 a 2012
Membre titular de trompa greu de l'Orquestra Filarmònica de la Universotat de València
Membre invitat en el grup de cambra "Sinfonic Wind Ensemble"
Membre titular de l'ensemble de trompes "Horn Festival Ensemble" de València